ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

     นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูเนื้อหาในบทความ...

 1. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ 5
 2. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ 5 (2)
 3. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ 6
 4. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลำโกน หมู่ 7
 5. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8
 6. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ 11
 7. ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 8. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9
 9. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
 10. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวช้าง แห่งที่ 1
 11. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวช้าง แห่งที่ 1
 12. ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 13. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้างหว้า หมุ่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 14. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บ้านโนนพัฒนา หมุ่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมุ่ที่ 3 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 16. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 17. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้างหว้า หมุ่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 18. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 19. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 20. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 21. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 22. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 23. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งน้อย หมุ่ที่ 5 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 24. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง บ้านสำราญ หมุ่ที่ 6 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 25. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างและขยายเขต (ย้าย) หอถังประปา บ้านหนองงอม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 26. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 27. ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 28. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 29. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ ๗ ถึงต้นโพธิ์
 31. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองงอม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 32. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองงอม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 33. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 34. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 35. ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านลำโกน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 36. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระดอนพระธาตุบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3
 37. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลำโกน หมู่ที่ 7 จากตลาด SML ถึงต้นโพธิ์
 38. ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 39. ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 ถึงเขตตำบลบ่อพันขัน
 41. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 10 คสล.เดิมไปบ้านลำโกน
 42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากสามแยกมิยาซาว่า ถึงวัดป่าน้ำคำพัฒนา ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 70/2559
 43. โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมอาคารรัดหน้าท่อบ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 9 สายทางจากสามแยกมิซาว่า ถึงวัดป่าน้ำคำพัฒนา
 44. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 45. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขที่ 45 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 46. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านเลขที่ 38 ถึงบ้านเลขที่ 18 ถึงบ้านเลขที 45
 47. โครงการ น้ำประปาดื่มได้บ้านลำโกน หมู่ที่ 7
 48. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จากบ้านเลขที่ 152 ถึงบ้านเลขที่ 83
 49. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านเลขที่ 22 ถึงบ้านเลขที่ 53 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 25/2560
 50. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 สายทางจากบ้านเลขที่ 83 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หัวช้าง เลขที่ 30/2560

สถิติผู้เข้าชม

550842
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
103
330
433
103
550842
IP: 34.232.62.209

พยากรณ์อากาศ