ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

     นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม  กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบต.หัวช้างรวมใจ จัดโครงการ “สวนสวย...ด้วยมือของเรา”

           นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า              สืบเนื่องจาก กรมป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรณรงค์การปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนอง  ต่อนโนบาย จึงได้ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “สวนสวย... ด้วยมือของเรา” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.                ณ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากกรมทรัพยากร ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 600 ต้น นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบิหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง และบุคลากร ร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ จัดสวน บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาองค์กรด้านกายภาพให้สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อนได้

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / 27 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง โทร 043 -030420

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างไม่ทอดทิ้งประชาชน..ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยอย่างจริงจัง        

         นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า จากเหตการณ์พายุฤดูร้อน เข้าพื้นที่ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทำให้สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ของประชาชนตำบลหัวช้าง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลกระทบจากวาตภัย ในครั้งนี้ จากการสำรวจความเสียหายของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ทราบว่า มีจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หมู่บ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ได้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้,  แผ่นสังกะสี, สันไทย, กระเบื้อง เป็นต้น ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายทุกหลังคาเรือน

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / 19 พฤษภาคม 2563

ชุมชนปลอดภัย ไร้ขยะอันตราย

        นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด พศ. 2558 – 2562 เพื่อให้การบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จึงได้จัดบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยการนำส่งขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย หลอดไฟฟ้า 130 กิโลกรัม และถ่ายไฟฉาย 550 กิโลกรัม ไปรวมกันที่ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อจะส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการกำจัดในลำดับต่อไป

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

เรื่อง การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะบียนบ้าน ในการติดต่อราชการที่ อบต.หัวช้าง

หมวดหมู่รอง

สถิติผู้เข้าชม

550855
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
116
330
446
116
550855
IP: 34.232.62.209

พยากรณ์อากาศ