ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำบลหัวช้างร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญt

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

                นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสวดทำนองสรภัญญะทำให้เกิดความสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีเอาไว้                มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ได้ฝึกฝนการสวดทำนองสรภัญญะ  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่ประชาชนของชาติให้มั่นคง และเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านจริยธรรม  และสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ  รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านลำโกน เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.กิตติ สมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๖ ประธานในพิธี และมีคณะที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด ๙ ทีม ท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องชาวตำบลหัวช้าง และยังได้รับการสนับร่วมทำบุญด้วยการจัดตั้งโรงทาน ฟรี.ตลอดงาน

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: ตำบลหัวช้างร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน                      การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 
 

             นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล      อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เหล่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตร        และร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓    ตั้งแต่เวลา๐๗.๐๐ น.

 

                 และในเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น จิตอาสาตำบล      หัวช้าง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชา นาใจตรอง              ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ ประธานในพิธี และนำจิตอาสาทุกท่าน ร่วมขุดลอกจัดเก็บผักตบชวาหนองหัวช้าง(หนองสาธารณะในชุมชน)

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดงานโครงการประกวดแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดหมู่รอง

สถิติผู้เข้าชม

620807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
214
386
2016
12591
620807
IP: 100.24.125.162

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสาร Webboard ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง