ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนัก
งานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

เรื่อง ค่ากลางฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โครงการผู้สูงวัยใจเป็นสุข โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวช้าง ประจำปี ๒๕๖๔

           นายธนวัฒน์ แสนปุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อันเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุ คือการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณค่าในตนเอง ผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค และควบคุมให้ภาวะของโรคเหล่านั้นมีอาการคงที่ ไม่กำเริบรุนแรงหรือเสื่อมถอยมากกว่าเดิม จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จึงได้จัดโครงการผู้สูงวัยใจเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา แสงประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหัวช้าง ประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นางชรัญญา เขียวสระคู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากร

สุกัญญา ยุงทอง : บรรณาธิการข่าว / ปานรดา ด่านวันดี  : ผู้เขียนข่าว : ภาพ / ๗ เมษายน ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม: โครงการผู้สูงวัยใจเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๔

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒ เมษายน ๒๕๖๔

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

หมวดหมู่รอง

สถิติผู้เข้าชม

709944
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
87
401
488
5338
709944
IP: 3.238.88.35

พยากรณ์อากาศ