ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

     นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

 นายธนวัฒน์    แสนปุย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

นางเยาวนี แสนคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

นางสุกัญญา  ยุงทอง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

นางเสด็จ  แสงภักดี

 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประเสริฐศักดิ์  ทัตสอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวอรนุช  วิสูญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางทิพาพร  บุญขันธ์

  นักพัฒนาชุมชน

นางนวิยา  ภูลี

นักวิชาการการศึกษา

 

นางกฤติยาภรณ์ ศรีสัจจา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

น.ส.ดุจดวงเดือน ผันอากาศ

จพง.การเงินและบัญชี

 

นายนราวิชญ์  แก้วจันทร์

นิติกร

 

นายธีรยุทธ  โพธิสาร

เจ้าพนักงานพัสดุ 

นายศุภวัฒน์  อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

นายธีรศักดิ์  หมั่นหนองทุ่ม

 ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.จิราพร  กิจไพบูลย์ทรัพย์

ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

 

 

นางพรนิภา  ทัตสอย

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสมบูรณ์  ชุมสนาม

 นักการภารโรง

นายสนุก  สิมทอง

พนักงานขับรถยนต์ 

นางสาวมณีวรรณ  วงศ์ใหญ่

 คนงานทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ วรรณศรี

คนงานทั่วไป

 

 

นายปิยะ  แพงชารี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฑิตินันท์  สอนศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางทองปอน  เรืองศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  คำอ่อนสา

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

 

นางสาวหยดเทียน  สุดาเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

 

นายนนท์ฑาชัย  ศรีลักขวา

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวรวุฒิ  คำหา

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายเฉลิมศักดิ์  ปฏิโยเก

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 

นายณรงค์ศักดิ์  สมสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

นางรุ่งนภา  แพงชารี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

สถิติผู้เข้าชม

514806
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
174
335
738
4929
514806
IP: 35.175.172.211

พยากรณ์อากาศ