ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต. หัวช้าง - "หัวช้างประชาสามัคคี ประเพณีบุญบั้งไฟ งานใหญ่สรภัญญะ สรงพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้บริหาร

   

  นายธนวัฒน์  แสนปุย    

   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่   นากยก อบต.หัวช้าง

เบอร์โทรติดต่อ

066-1299414

 

ข้อมูล อบต.

ส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ginfo1
thailoc
1111banner

 นายธนวัฒน์    แสนปุย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

นางเยาวนี แสนคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

นางสุกัญญา  ยุงทอง  

หัวหน้าสำนักปลัด

นางเสด็จ  แสงภักดี

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

  

นายประเสริฐศักดิ์  ทัตสอย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนุช  วิสูญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางทิพาพร  บุญขันธ์

  นักพัฒนาชุมชน

นางนวิยา  ภูลี

นักวิชาการการศึกษา

 

 

นายวิเชษฐ์  ไชยแสน 

นักวิชาการพัสดุ

 

 

นายนราวิชญ์  แก้วจันทร์ 

นิติกร

 

นางกฤติยาภรณ์  ศรีสัจจา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดุจดวงเดือน ผันอากาศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายศุภวัฒน์  อุ่นเรือน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

น.ส.จิราพร  กิจไพบูลย์ทรัพย์

ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

  

นายธีรศักดิ์  หมั่นหนองทุ่ม

ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นางพรนิภา  ทัตสอย

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสมบูรณ์  ชุมสนาม

 นักการภารโรง

นายสนุก  สิมทอง

พนักงานขับรถยนต์ 

นางสาวมณีวรรณ  วงศ์ใหญ่

 คนงานทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ วรรณศรี

คนงานทั่วไป

 

 

นายปิยะ  แพงชารี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฑิตินันท์  สอนศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางทองปอน  เรืองศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  คำอ่อนสา

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

 

นางสาวหยดเทียน  สุดาเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

 

นายนนท์ฑาชัย  ศรีลักขวา

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวรวุฒิ  คำหา

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายเฉลิมศักดิ์  ปฏิโยเก

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 

นายณรงค์ศักดิ์  สมสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

นางรุ่งนภา  แพงชารี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาววรรณิษา   สาริกุล 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเทวิน  ทองดอนดู่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นางมลิวัลย์  จันทรเพชร
คนงานทั่วไป

นางสายพิณ  วงค์แสง

คนงานทั่วไป

 

สถิติผู้เข้าชม

688704
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
304
302
1597
1039
688704
IP: 3.237.178.91

พยากรณ์อากาศ